Με δεδομένο ότι η έρευνα αποτελεί προτεραιότητα για την Sofikitis Poolstones, η εταιρία ανάλογα της σημαντικότητας κάθε νέας εξέλιξης ενημερώνει τους πελάτες της, μέσω δελτίων τύπου, μέσω newsletter, αλλά ακόμη και με απευθείας ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ή μη.

Σε αυτές τις ενημερώσεις αναφέρονται τρόποι επίλυσης τυχόν προβλημάτων σε σχέση με την πισίνα, νέα υλικά και νέες τεχνικές για την βελτίωση της αντοχής, της συντήρησης αλλά και της εμφάνισης ενός διακοσμητικού πετρώματος με το πέρασμα του χρόνου αλλά και ειδικές προσφορές που ισχύουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα.