Η υπηρεσία αυτή εξυπηρετεί τους πελάτες που συνήθως θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια διακοσμητικά πέτρωμα που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν στο υπάρχον έργο τους και πρόκειται συνήθως για τοπικά πετρώματα και εντάσσονται στην συνολική διακόσμηση του έργου.

Ο πελάτης θα πρέπει να προμηθεύσει την εταιρία μας με την πρώτη ύλη (συνήθως μάρμαρο) και η εταιρία θα αναλάβει να κατασκευάσει τα προφίλ, τα επιχείλια και τις σχάρες που θα έχει επιλέξει από τα πολλά σχέδια μας.

Η εταιρία θα προδιαγράψει τις διαστάσεις και τον αριθμό των τεμαχίων που θα χρειαστούν για να ολοκληρωθεί η περίμετρος της πισίνας. Σε αυτόν τον αριθμό προϋπολογίζεται ένα 12-14% επιπλέον τεμαχίων για κάλυψη τυχόν φύρας που θα υπάρξει στα στάδια υλοποίησης του έργου –από την χρησιμοποίηση της πρώτης ύλης έως και την εγκατάσταση των τεμαχίων στην περίμετρο της πισίνας.