ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Επωνυμία: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΜEΠΕ
Διακριτικός Τίτλος: ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 030225313000