POOLSTONES BY SOFIKITIS

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στην επεξεργασία των Διακοσμητικών Πετρωμάτων, η εταιρία τα τελευταία 12 χρόνια εξειδικεύεται στην διακόσμηση των κολυμβητικών δεξαμενών και εξάγει τα προϊόντα της σε τουλάχιστον 40 χώρες του εξωτερικού.

Όροι Δικτυακού Τόπου (Site)

Με την πρόσβαση στις σελίδες www.Poolstones.com της Σοφικίτης Διακοσμητικά Πετρώματα ΕΠΕ (στο εξής Σοφικίτης) στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web), συμφωνείτε με τους εξής όρους.
Αν δεν συμφωνείτε με του ακόλουθους όρους, ειδοποιείστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν το δικτυακό τόπο.

Το περιεχόμενο των σελίδων της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ. Δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν είναι δεσμευμένα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Η ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ sας δίνει τη συγκατάθεσή της να περιηγηθείτε στις σελίδες της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) μέσω του υπολογιστή σας ή να εκτυπώσετε αντίγραφα αποσπασμάτων από αυτές μόνο για ιδιωτική σας χρήση, και όχι για αναδιανομή, παρά μόνο αν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ. Μεμονωμένα έγγραφα στις σελίδες της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους που αναγράφονται σε αυτά.

Η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του επιτρέπεται μόνο για ιδιωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση δελτίων τύπου και άλλων εγγράφων που χαρακτηρίζονται ως δημόσια επιτρέπεται σε δημόσιες επικοινωνίες, εφόσον αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών.

Αυτός ο Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται ως εξυπηρέτηση προς εσάς. Το περιεχόμενο των σελίδων της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται». Η ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες της δεν θα παρουσιάζουν διακοπές ή σφάλματα. Η ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις σελίδες ή να εμποδίσουν την πρόσβαση σε αυτές οποτεδήποτε. ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ Η ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ. Η ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΡΙΟ.

Για την εύκολη πρόσβαση σας, η ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ δύναται να συμπεριλάβει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους του Διαδικτύου που ανήκουν ή βρίσκονται υπό διαχείριση τρίτων μερών. Με τη σύνδεσή σας στις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων μερών και πριν από τη χρήση τους, θα εξετάσετε και θα συμφωνήσετε με τους κανόνες χρήσης που αναφέρονται εκεί. Συμφωνείτε επίσης ότι η ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ δεν έχει κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο εκείνων των Δικτυακών Τόπων και δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από δικτυακούς τόπους τρίτων. Επιπρόσθετα, σύνδεσμος (link) με δικτυακό τόπο που δεν ανήκει στη ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ, δεν υπονοεί ότι η ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ επιδοκιμάζει τον δικτυακό τόπο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό. Υποβάλλοντας υλικό σε οποιοδήποτε από τους διακομιστές μας (servers), για παράδειγμα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω των σελίδων της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ στον Παγκόσμιο Ιστό, (World Wide Web), συμφωνείτε ότι
(α) το υλικό δεν θα περιέχει οτιδήποτε παράνομο ή άλλως ακατάλληλο για δημοσίευση,
(β) θα καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες να ελέγξετε και να απομακρύνετε τυχόν ιούς ή άλλα μολυσματικά ή καταστροφικά στοιχεία προτού υποβάλλετε οποιοδήποτε υλικό, και
(γ) είστε ιδιοκτήτης του υλικού ή έχετε το απεριόριστο δικαίωμα να μας το παράσχετε και η ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ δύναται να δημοσιεύσει το υλικό χωρίς χρέωση και/ή να ενσωματώσει αυτό ή οποιεσδήποτε έννοιες περιγράφονται σε αυτό στα προϊόντα τους χωρίς ευθύνη και χωρίς λογοδοσία,
(δ) συμφωνείτε να μην ενεργήσετε κατά της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ σε σχέση με το υλικό που υποβάλλετε, και συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ εάν τρίτος ενεργήσει εναντίον τους σε σχέση με το υλικό που υποβάλλετε.

Η ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ δεν εξετάζει και δεν μπορεί να εξετάζει το περιεχόμενο του υλικού που αναρτάται στον δικτυακό τόπο της από τους χρήστες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτό. H ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ μπορεί να αποσύρει οποτεδήποτε κατά την κρίση της οποιοδήποτε υλικό τοποθετείται από τους χρήστες. Η ονομασία ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ, αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ. Τα ονόματα των προϊόντων της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ είναι είτε σήματα ή σήματα κατατεθέντα της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ δυνατόν να είναι σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων δικαιούχων. Η πρόσβασή σας σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως χορήγηση, σιωπηρά, δια ενστάσεως ή άλλως, οποιουδήποτε δικαιώματος ή άδειας χρήσης σημάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ή του τρίτου δικαιούχου