Τα προϊόντα όταν αποστέλλονται στον πελάτη συνοδεύονται με έντυπες οδηγίες χρήσης και σχεδιαγράμματα στην Αγγλική γλώσσα. Ωστόσο υπάρχουν και σε ψηφιακή μορφή στον φάκελο του έργου του για κάθε χρήση.

Αρχίζοντας από το αναλυτικό Packing List που συνοδεύει κάθε παραγγελία και συνδέεται άμεσα με το ταμπελάκι κάθε παλέτας, ο πελάτης ενημερώνεται επίσης ψηφιακά τόσο για την προσαρμογή ειδικών καμπύλων τεμαχίων, όσο και για τις λεπτομέρειες τοποθέτησης με τομές εγκατάστασης των προϊόντων (sections).

Εάν υπάρχει συνοδευτικός εξοπλισμός όπως η αντικραδασμική ταινία (Armaflex) που τοποθετείται κάτω από την μαρμάρινη γρίλια, ή ο γάντζος ανασήκωσης της μαρμάρινης γρίλιας πάνω από το κανάλι υπάρχουν επιπλέον συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης και εφαρμογής αυτών.

Στα πλαίσια της υπηρεσίας αυτής πρέπει να σημειώσουμε ότι ανταποκρινόμαστε με ιδιαίτερη χαρά στις ελάχιστες αν και όχι αμελητέες περιπτώσεις, όπου κάποιοι πελάτες μας ζητούν να τους συστήσουμε συνεργεία τοποθέτησης και εφαρμογής των προϊόντων μας – ειδικά μέσα στην Ελλάδα – , όπου το κόστος μετακίνησης του συνεργείου εγκατάστασης είναι σχετικά μικρό.