Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης No 4

Finish (flat & slotted)

Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης No 8

The almost invisible open slot of collecting water

Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης No 9

Apparent only 2 parallel channels along the coping

Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης No 11

A different version of the “Wiesbaden” overflow system made with marble.

Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης No12

A truly ingenious overflow system and the only one removable drain grate with one slot across.

Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης No13

By emphasizing the coping and the support out-lane

Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης No18

The narrowest overflow system with a single face channel cover.

Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης No20

Σύστημα υπερχείλισης Νο 20

Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης No21

Σύστημα υπερχείλισης Νο 21

Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης Ανδρέας (αρ. 22)

Σύστημα υπερχείλισης Ανδρέας (αρ. 22)