Η εταιρία αναλαμβάνει την ψηφιακή αποτύπωση της πισίνας με δικούς της εξειδικευμένους συνεργάτες και δικό της ψηφιακό εξοπλισμό. Η αποτύπωση γίνεται με την χρήση Ψηφιακού μετρητή Digitizer τύπου Proliner και η εταιρία έχει την πλήρη ευθύνη για την σωστή παραγωγή των μαρμάρινων στοιχείων του έργου.

Η αποτύπωση αυτή είναι απαραίτητη σε πισίνες με σύνθετο και ελεύθερο σχήμα για τις οποίες πρέπει να παραχθούν καμπύλα μαρμάρινα στοιχεία, για τα οποία η ακριβής λήψη μέτρων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όταν τα μαρμάρινα στοιχεία μιας πισίνας είναι τραπεζοειδή , μπορούν να εφαρμοστούν και λιγότερο ακριβείς μέθοδοι λήψης μέτρων.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία ψηφιακής αποτύπωσης χρεώνεται κατά περίπτωση, διότι υπολογίζεται το κόστος του μηχανικού βάση χιλιομετρικής απόστασης του έργου, βάση τρόπου ταξιδίου και βάση εξόδων φιλοξενίας.

Εναλλακτικά, εάν το σχήμα της πισίνας είναι μικρό, η αποτύπωση της πισίνας μπορεί να γίνει μετά την ολοκλήρωση του σκελετού της με πατρόν (template) και αυτό το αναλαμβάνει ή ο μηχανικός του πελάτη, ή ο τεχνίτης εγκατάστασης των μαρμάρινων στοιχείων.