Τα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα επειδή ακριβώς προέρχονται από την φύση χρήζουν ανάγκης προστασίας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της φυσικής τους ομορφιάς.

Η κύρια προστασία γίνεται με την μέθοδο της αδιαβροχοποίησης εμποτισμού , όπου η συνεχής έρευνα στο χώρο της χημικής υποστήριξης μπορεί να τους δώσει μέχρι και 15 έτη διάρκεια ζωής, εφόσον η διαδικασία εκτελείται και επαναλαμβάνεται βάση οδηγιών των κατασκευαστή.

Επίσης με την ανάπτυξη των ενισχυτικών υγρών υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης της επιφάνειας των πετρωμάτων ακόμη σε πετρώματα όχι και τόσο συνεκτικά όπως είναι πχ οι ψαμμίτες.