Κατά την διάρκεια χρήσης της πισίνας παρότι έχουν διαβαστεί οι οδηγίες σωστής χρήσης των διακοσμητικών πετρωμάτων από τον πελάτη μπορεί να συμβούν διάφορα ατυχήματα όπως πχ. να σπάσει μία μαρμάρινη σχάρα κατά την διάρκεια καθαρισμού του καναλιού ή να δημιουργηθούν λεκέδες ή φθορές από την ελλιπή φροντίδα τους.

Η εταιρία για 2 έτη κρατάει ψηφιακό αρχείο παραγωγής με τα αναλυτικά στοιχεία της παραγγελίας του πελάτη καθώς επίσης και χρωματικό δείγμα αυτής για να μπορεί να γίνει ακριβής επανάληψη μερικών ή όλων των τεμαχίων της πισίνας.

Μετά τα 2 έτη συνήθως το αρχείο καταστρέφεται αλλά ο πελάτης μπορεί να ζητήσει να κρατηθεί για έως και 20 έτη μετά, με ένα τυπικό συμφωνημένο ετήσιο ποσό.