Η υπηρεσία αυτή είναι πρωτοποριακή καθώς εξασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση του πελάτη μας για την εξέλιξη της ή των παραγγελιών του. Ο πελάτης θα μπορεί μόνος του , οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να δει σε τι στάδιο βρίσκεται η παραγγελία του και με τον τρόπο αυτό θα μειώνονται στο ελάχιστο οι πιθανότητες λάθους από παρανόηση.

Η διατήρηση των αρχείων στο σύστημα επί σειρά ετών, παρέχει στον πελάτη τόσο πρόσβαση στο ιστορικό της συνεργασίας του με την εταιρία, όσο και αναμφίβολα ένα δυναμικό εργαλείο ενημέρωσης και κλεισίματος συμφωνιών άλλων potential clients του πελάτη μας.

Ο πελάτης θα μπορεί να ενημερώνει με την σειρά του τον φάκελό του με φωτογραφίες από τα στάδια ολοκλήρωσης του έργου του, ώστε να υπάρχει μία πλήρης εικόνα αρχής και τέλους της πισίνας. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν.