Η εταιρία έχει πρόσφατα υποβάλει σε όλες τις απαραίτητες δοκιμές, τα πετρώματα που χρησιμοποιεί συνηθέστερα για τις πισίνες της. Οι απαραίτητες δοκιμές έχουν γίνει σε διακριβωμένο και αναγνωρισμένο ελληνικό εργαστήριο διακοσμητικών πετρωμάτων.

Επειδή όμως τα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα διαφέρουν πολύ από παρτίδα σε παρτίδα, ενδείκνυται η συχνή μέτρηση των βασικών χαρακτηριστικών αντοχής των πετρωμάτων, ακόμη και ενός δείγματος από κάθε διαφορετική παρτίδα πετρώματος.

Για τον σκοπό αυτό η εταιρία προχώρησε στην κατασκευή δικών της μηχανών μέτρησης και στην συνέχεια στην διακρίβωση των μηχανών. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει μέσα στο 2013 άμεση πρόσβαση σε εργαστηριακά αποτελέσματα για κάθε παρτίδα μαρμάρου που εισάγει στην παραγωγή της, αλλά ακόμη και σε δείγματα των πελατών σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στα πλαίσια της Φασόν Επεξεργασίας υλικών του πελάτη.

Επιπλέον η εταιρία προχώρησε στην επινόηση και κατασκευή 2 πρωτότυπων μηχανών δοκιμών, που μετρούν η μεν πρώτη την ικανότητα απορροής υδάτων και η δεύτερη την αντοχή ενός φινιρίσματος πετρώματος σε χιλιάδες πατήματα.