Η εταιρία παραδίδει όλα της τα προϊόντα στο εργοστάσιο της στην Επίδαυρο (FCA – Incoterms 2010). Η μεταφορά στον τόπο του έργου γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του πελάτη, ο οποίος αναλαμβάνει το κόστος αυτής.

Ωστόσο η εταιρία για τον καλύτερο και πιο γρήγορο συντονισμό της μεταφοράς , αναλαμβάνει να φέρει εις πέραν την διεκπεραίωση αυτής , καθώς εξασφαλίζει και την ασφάλιση έναντι κινδύνων μεταφοράς της παραγγελίας του πελάτη. Αυτό μπορεί να γίνει για οποιαδήποτε παραγγελία εσωτερικού ή εξωτερικού κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας για το κόστος με τον πελάτη.