Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης No 4

Finish (flat & slotted)

Επιχείλια Πισίνας

Προφίλ A Επιχείλιο Πισίνας

Flat Swimming Pool Coping with handling grip at front edge and precision cut rear edge (AO)

Σχάρες Υπερχείλισης Πισίνας

Προφίλ B Σχάρα Υπερχείλισης για πισίνα

Flat swimming pool drain grate with 16 narrow slots and 2 normal rebates

Flat modular drain grate pieces to fit guide framework

Flat Swimming Pool Trimmer with a rounded front edge and a straight vertical cut rear edge.

Special coping profile C1H Pool Waterfall

Γωνιακά στοιχεία

Γωνία σχάρας υπερχείλισης

Swimming Pool Angular Caps

Γωνιακά στοιχεία

Γωνίες Επιχειλίων

Swimming Pool Coping Corners

Συστήματα Υπερχείλισης

Σύστημα υπερχείλισης No 8

The almost invisible open slot of collecting water