Σχάρες Υπερχείλισης Πισίνας

Προφίλ B Σχάρα Υπερχείλισης για πισίνα

Flat swimming pool drain grate with 16 narrow slots and 2 normal rebates

Σχάρες Υπερχείλισης Πισίνας

Προφίλ C Σχάρα Υπερχείλισης για πισίνα

Dished swimming pool drain grate with 1 longwise slot at the upper side, 16 narrow slots at bottom sides and normal rebates

Σχάρες Υπερχείλισης Πισίνας

Προφίλ D Σχάρα Υπερχείλισης για πισίνα

Flat swimming pool drain grate with 32 narrow slots and 2 normal rebates

Σχάρες Υπερχείλισης Πισίνας

Προφίλ 1E Σχάρα Υπερχείλισης για πισίνα

Swimming pool drain grate

Σχάρες Υπερχείλισης Πισίνας

Προφίλ 0M Σχάρα Υπερχείλισης για πισίνα

Flat swimming pool drain grate

Σχάρες Υπερχείλισης Πισίνας

Προφίλ 0U Σχάρα Υπερχείλισης για πισίνα

Flat swimming pool drain grate