Επιχείλια Πισίνας

Προφίλ A Επιχείλιο Πισίνας

Flat Swimming Pool Coping with handling grip at front edge and precision cut rear edge (AO)

Επιχείλια Πισίνας

Προφίλ B Επιχείλιο Πισίνας

Flat Swimming Pool Coping with beveled-precision cut front edge and precision cut rear edge

Επιχείλια Πισίνας

Προφίλ C Επιχείλιο Πισίνας

Swimming pool coping with embossed handling grip in the front edge and a vertical cut at rear edge

Επιχείλια Πισίνας

Προφίλ D Επιχείλιο Πισίνας

Swimming pool coping with a demi (half) bull-nosed front edge and a straight vertical rear edge (D0)

Επιχείλια Πισίνας

Προφίλ E Επιχείλιο Πισίνας

Swimming Pool Coping with a handling grip at the front edge ending with a demi (half) bull-nose and a straight vertical rear edge. Available in 4 pool coping options.

Επιχείλια Πισίνας

Προφίλ F Επιχείλιο Πισίνας

Flat Swimming Pool Coping with a full bull-nosed front edge and a vertical cut at rear edge.

Επιχείλια Πισίνας

Προφίλ G Επιχείλιο Πισίνας

Swimming pool coping with embossed handling grip in the front edge and a vertical cut at rear edge

Επιχείλια Πισίνας

Προφίλ I Επιχείλιο Πισίνας

Swimming pool coping with half embossed handling grip in the front edge and a vertical cut at rear edge

Επιχείλια Πισίνας

Προφίλ S Επιχείλιο Πισίνας

Flat Swimming Pool Coping with a demi (half) bull-nosed raised front edge and a straight vertical cut rear edge.