Νέο έργο με Πωρόλιθο στο Ισραήλ

Μία βασική αρχή πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η συνεργασία μας με τον αντιπρόσωπό μας στο Ισραήλ, Kabin Paul, είναι ο απόλυτος σεβασμός στις ανάγκες των πελατών και ο ουσιαστικός διάλογος μαζί τους προκειμένου να τους παραδίδουμε έργα τα οποία είναι όμορφα, λειτουργικά και διαχρονικά. Στη βάση της  αρχής αυτής ολοκληρώσαμε πρόσφατα ένα νέο έργο στο Ισραήλ, με τη χρήση ενός ιδιαίτερου μοντέλου σχάρας, ενισχυμένου στο κάτω μέρος και υλικό επιλογής τον Πωρόλιθο, ο οποίος δένει αρμονικά με το ξύλινο δάπεδο του περιβάλλοντος χώρου της πισίνας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο σχάρας είναι κατασκευασμένο από φυσικό πέτρωμα στην πάνω όψη και συγκεκριμένα Πωρόλιθο, ενώ ταυτόχρονα είναι ενισχυμένο στην κάτω πλευρά του με Τεχνομάρμαρο, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αντοχή σε θραύση και κάμψη. Συγκεκριμένα, το Τεχνομάρμαρο, παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή σε κάμψη σε σχέση με όλα τα φυσικά πετρώματα λόγω του ποσοστού ρητίνης (7%) που εμπεριέχει στη σύστασή του. Η επάνω όψη της σχάρας, είναι πέρα από κυρτή και αμμοβολισμένη, ώστε να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια και αντιολισθηρότητα.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα μοντέλα σχάρας που παράγει η εταιρία υποβάλλονται σε περιοδικούς ελέγχους αντοχής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και βάσει των αποτελεσμάτων κρίνεται και η καταλληλότητά τους. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη αντοχή και ανθεκτικότητα των προϊόντων της εταιρίας μας, θεωρείται ως προαπαιτούμενο η άρτια τοποθέτηση των τεμαχίων, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση ευνοείται ιδιαίτερα από το ορθογώνιο σχήμα της πισίνας.