Συμμετοχή στο πρόγραμμα

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Η εταιρεία μας Poolstones by Sofikitis εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».

 

“Επιχειρούμε έξω

Η εταιρεία μας Poolstones by Sofikitis συμμετέχει στη δράση “Επιχειρούμε έξω” για την υποστήριξη της Διεθνούς προβολής των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό.