Κατάρ, Ντόχα 20 Σεπτεμβρίου 2014

Ο κ. Μουζάκης πραγματοποίησε μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση με εκπροσώπους του ενός εκ των δύο διανομέων της POOLSTONES by SOFIKITIS στο Κατάρ, METROPOOLS, με σκοπό να υπάρξει διεξοδική συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, προσδιορίστηκαν με σαφήνεια οι υφιστάμενες και οι αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς του Κατάρ, οι λεπτομέρειες σχετικά με την προώθηση νέων προϊόντων, καθώς και οι τρόποι επιτάχυνσης της διείσδυσης των προϊόντων της POOLSTONES by SOFIKITIS στη χώρα.