Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Επιχειρούμε έξω”

Η εταιρεία μας Poolstones by Sofikitis συμμετέχει στη δράση για την υποστήριξη της Διεθνούς προβολής των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό.