ΗΑΕ, Ντουμπάι 24 Σεπτεμβρίου 2014

Το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ του κ. Μουζάκη και του κ. Ηλιόπουλου αφορούσε στην προοπτική συνεργασίας, καθώς ο κ. Ηλιόπουλος εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να αναλάβει τη διανομή των προϊόντων της POOLSTONES by SOFIKITIS στο ?μπου Ντάμπι.