Κατάρ, Ντόχα 21 Σεπτεμβρίου 2014

Στις 21 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μουζάκης πραγματοποίησε συναντήσεις με τον έτερο διανομέα της POOLSTONES by SOFIKITIS στο Κατάρ, τη WATERMASTER Qatar. Το βασικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι βασικοί άξονες συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιριών, καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να διεκπεραιωθούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα έργα τα οποία έχει αναλάβει η WATERMASTER στο Κατάρ.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.