Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

Σεβόμενοι πλήρως τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές μας ευθύνες, στη Σοφικίτη Διακοσητικά Πετρώματα, προχωρήσαμε σε ένα καινοτόμο εγχείρημα, δημιουργώντας ένα εγχειρίδιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), το οποίο εμπεριέχει και συνοψίζει πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις και τις πρακτικές της εταιρίας μας στον τομέα αυτόν. Η πρωτοβουλία μας αυτή θα συνοδευτεί από την έκδοση μίας έκθεσης για την ΕΚΕ στο τέλος του 2014, στοχεύοντας στη βέλτιστη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μελών μας σχετικά με τις αρχές ΕΚΕ που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας μας.

Αναγνωρίζοντας πως στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε στις κλιματικές προκλήσεις θα πρέπει να σκεφτούμε με πιο ευρύ και διορατικό τρόπο, έχουμε ήδη υποβάλλει αίτηση για εγγραφή της εταιρίας μας στο Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ, ως απλού μέλους. Με την υποψηφιότητά μας αυτή αποσκοπούμε στο να συνεργαστούμε στενά με τα υπόλοιπα μέλη και να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κυρίως, πολιτικές. Θα σας κρατούμε ενήμερους για την εξέλιξη και έκβαση της υποψηφιότητάς μας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το 15σέλιδο Eγχειρίδιό μας για την Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη από αυτό το link.