Εύκαμπτη Μαρμάρινη Σχάρα Καναλιών

Η βασικότερη καινοτομία της Sofikitis Poolstones συνίσταται στην ανάπτυξη και τη διαρκή εξέλιξη της νέας μαρμάρινης σπονδυλωτής σχάρας για την επικάλυψη καναλιών. Το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί τη μέθοδο αυτή  από τις προγενέστερες μορφές επικάλυψης ελεύθερου σχήματος καναλιών (πλαστικές σχάρες και μαρμάρινη ενιαία σχάρα) είναι το γεγονός πως συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο προαναφερθεισών λύσεων, αμβλύνοντας ή και απαλείφοντας τα μειονεκτήματά τους, όπως ο μικρός χρόνος ζωής, η συχνή ανάγκη για αντικατάσταση λόγω φθοράς από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ηλίου, η προσέλκυση μυκήτων και η αίσθηση φθήνιας και αισθητικής παραφωνίας (πλαστική σχάρα), η δύσκολη αποτύπωση της γεωμετρίας και τοποθέτηση, καθώς και το τακτικό ανασήκωμα για καθαρισμό του καναλιού (μαρμάρινη ενιαία σχάρα).

Στην περίπτωση μάλιστα της μαρμάρινης ενιαίας σχάρας, εάν ένα κομμάτι σπάσει έστω και από ατύχημα ή πτώση από τα χέρια του συντηρητή, η αντικατάσταση του είναι πραγματικά πολύ δύσκολη, καθώς κάθε κομμάτι είναι μοναδικό. Αντίθετα, η νέα μαρμάρινη σπονδυλωτή σχάρα είναι μια εξίσου πολυτελής λύση συγκριτικά με την ενιαία μαρμάρινη, εύκολη, ωστόσο, στην τοποθέτηση και τον καθαρισμό του καναλιού, ενώ χαρακτηρίζεται από μακρά διάρκεια ζωής, με το μισό, μάλιστα, κοστολόγιο.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.